Eril Öz’e Saygı: İçsel Dengeyi Korumak


Makro Perspektiften Yazılar / Çarşamba, Şubat 5th, 2020

“Eril kudret olmadan, duygu, sarsak bir hassasiyet
olmaktan kurtulamaz.” – Biz, Romantik Aşkın Psikolojisi

Dişil öze dair bir önceki yazımda yaşamımızın dengesini oluşturan temel prensiplerden bahsetmiştim. Özetleyecek olursam, Eril/Maskülen/Rahman/Yang ile Dişil/Feminen/Rahim/Yin enerji birbiri içerisinde sarmaş dolaştır. Yaşam döngüsünü tetikleyen ve sürekli olarak devam ettiren de işte tam olarak bu iç içe geçmişliktir. Yaşam, bu kutuplar arasında doğallıkla ve sonu gelmez bir şekilde akar; dönüşür, ilerler, sonlanır ve yaşama tekrardan ilk tazeliğiyle doğar.

Bu uyumun en güzel örneklerden biri, rahmin kendisidir. Bir kadının rahmi sınırsız bir yaratıcılık potansiyeli ile doludur. Bir çocuğa olduğu kadar, bir esere de hayat verebilir. Bunun sağlanabilmesi için ise rahim bir çeperle çevrilir, sınırları vardır. Eril enerjinin sağladığı sınırlar içerisinde, potansiyel olan gerçeğe dönüşmeyi başarır. Eril, dişile var olması, kendisini ifade edebilmesi için alan sağlar. Burada ikili bir dengeden bahsedebiliriz, yani dualiteden. Sınırsız, formsuz dişil enerjiye sınırlama getirerek onu “var” eder. Eril enerji ile temas etmeden, dişil enerji sağlıklı bir şekilde deneyimlenemez.

Yin & Yang / Eril & Dişil

Eril Öz’ü “erkek” üzerinden değil, onun kendi var oluşu çerçevesinden tanımlayacağım. Eril özü yazarken dişil özü ifade ederken kullandığım ahenkli, hafif ağdalı ve uzun cümlelerle süslediğim bir dil yerine, onu olduğu gibi, net ve odaklı bir şekilde aktarmaktan başkası gelmedi elimden.

Eril Öz;

* Kelimenin tam anlamıyla sözünün eri olmak yani yapacağını söylediği şeyi yapmak, yapamayacağı şeyi ise belirtmektir. Sözünün arkasında durabilmektir. Mert olmaktır.

*Destek olmak, senin/onun için orada olmak, sağlam durmaktır. Güven verendir.

*Rekabetçi ve başarı odaklıdır. Zorluktan kaçmayan, bilakis, zorluklarla karşılaştıkça ve onlarla mücadele ettikçe gelişen ve kendini gerçekleştirendir.

*Hem maddi hem de manevi olarak sınır çizen ve form/cisim verendir. Kendi alanı için savaşır, fetheder, onu herkese ilan eder ve tüm benliğiyle korumaya ant içer.

*Mutlak gücü temsil eder. Yöneticidir, liderdir ve hakimiyeti ele geçirir.

*Savaşçıdır. Hedef odaklı, kararlı ve avcıdır. Asla pes etmez; hayatta kalma onun işidir. Bugün ölmediyse, yarın kaldığı yerden savaşmaya devam edecek ve gerekirse ölecektir.

*Güneştir; etrafını aydınlatır ve her daim aydınlığa erişmeye çalışır. Bilinçaltını, bilince getiren ışığın gururlu taşıyıcısıdır.

*Düzen getirir, hizaya sokar ve elini attığı her şeyi muntazam hale getirir.

*Yön vericidir. Ruha bir amaç vererek rehberlik eder; onun kaosta kaybolmasını ve dağılmasını engeller.

*Her zaman gerçeğin peşindedir; analitiktir, rasyoneldir, sabittir, sol beyindir. Her şey mantık süzgecinden geçirilir ve öyle kaydedilir.

*Düşünmektir ve hatta düşüncenin bizatihi kendisidir.

*Özgürdür. Hem fiziki şartlarını hem de mental bedenini daima özgürlüğü araştıracak şekilde yönlendirir. Bireyselliğini ortaya koyar, kılıcını çeker ve onun için ölümüne savaşır.

Tüm bunların ışığında demeliyim ki, yaşamın temeli, dengede olmaktan ileri gelir. Tabiatımızdaki eril ve dişil yanların farkına varmak ve onları sağlıklı hale getirmek yaşamımızın temel görevlerindendir. Bu, sadece kendi iç dengemizi ve hayatımızı düzenlemekle kalmayacak, aynı zamanda dünyanın da kendi dengesini bulmasına destek olacaktır, çünkü içeride olan ne varsa, aynı zamanda dışarıdadır. Ancak ve ancak her bir birey kendi öz sorumluluğunu aldığında dünyada olumlu gelişmeler görebiliyor olacağız.

Öyleyse ister kadın ister erkek olalım, birbirimizi suçlamayı bırakmalı ve yüzümüzü kendi içimize doğru döndürmeye başlamalıyız. Zira bugün sanılanın aksine medeniyet, dijital teknolojiyi geliştirmekle değil, ruhun teknolojisini çözümleyebilmekle mümkündür.

İç ve dışın bütünlüğünü anladığımız ve kendi dengemizi sağlamak üzere çalıştığımız güzel günlere,

Ece Gizem Kubat – Copyright @2020

Görsel: Poseidon, DanMasa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir